Denne artikkelen er hentet fra: kodeb.no
Adressen til artikkelen er: http://www.kodeb.no/index.php?kat_id=218&art_id=316

Kode B-filmeneFilmene er laget av Kristian Sandmark, og du kan se en av dem her:


Flere filmsnutter finner du under fanen "innhold".